Wystawa Gunter Rambow - plakaty. Laureat Nagrody im. Jana Lenicy, 2008
Wystawa Ikony designu z kolekcji Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, 2006
J. Młodożeniec, Giselle, Adolphe Charles Adam, 1968
J. Lenica, Jajko, Felicien Marceau, 1957

Kurator galerii: Irena Przymus

Galeria - kontakt

Galeria zdjęć

Archiwum Romana Cieślewicza

W czerwcu 1968 w Muzeum Narodowym w Poznaniu została utworzona Sekcja Plakatu. Powstała ona na bazie zgromadzonych okazjonalnie od początku XX wieku ok. 2000 egzemplarzy plakatów. W roku 1975 Sekcja została przekształcona w samodzielny Dział Plakatu, który w 1991 r. wraz z Działem Wzornictwa Przemysłowego wszedł w skład Galerii Plakatu i Designu.

Obecnie zbiory Galerii liczą 33 tys. obiektów, w tym zbiory plakatu, drugie tego typu w Polsce, zawierają 16 300 plakatów polskich i 12 900 plakatów obcych.

Plakat

Najstarsze plakaty pochodzą z końca l. 80 XIX w. a wśród autorów zgromadzonych do poł. XX w. obiektów są nazwiska: T.T. Heinego, L. Hohlweina, J. Klingera, J.M. OlbrichaA.M. Cassandre’a, Alphonsa Muchy. Kolekcję uzupełniają prace z innych dziedzin projektowania graficznego, m. in.: grafiki wydawniczej, ilustracji książkowej, kart pocztowych, okładek i obwolut książek, okładek czasopism i płyt gramofonowych.

Od 1968 r. dbano o systematyczny dopływ najbardziej wartościowych pozycji spośród aktualnie wydawanych plakatów polskich, a w zakresie plakatu obcego podjęto starania o pozyskiwanie nowych obiektów drogą wymiany z muzeami i kolekcjonerami zagranicznymi oraz dzięki darom samych projektantów. W miarę możliwości starano się też uzupełniać zbiory o plakaty z okresu poprzedzającego formalne utworzenie zbiorów w muzeum.

W ciągu ponad 40 lat istnienia zbiorów plakatu w Muzeum Narodowym w Poznaniu zorganizowano szereg wystaw prezentujących zarówno sylwetki najwybitniejszych twórców polskich i zagranicznych (Jan Lenica, Hans Hillmann, Franciszek Starowieyski, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Henryk Tomaszewski), Michel Bouvet, Gunter Rambow, Alain Le Quernec) jak i wystawy tematyczne (polski plakat filmowy, teatralny, cyrkowy, współczesny plakat japoński).

Zbiory są w pełni skomputeryzowane w zakresie tekstowym. Na podstawie stworzonych baz danych, dotyczących nie tylko obiektów, ale i autorów, bibliografii, wykazów nagród, fotografii archiwalnych, listów itp. tworzone są podstawy Centrum Dokumentacji Sztuki Plakatowej, którego zakres działania będzie wykraczał poza ramy posiadanych zbiorów własnych.

Zobacz także:

Nagroda im. Jana Lenicy tutaj

Plakat musi śpiewać! Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu tutaj

Design

Dział Wzornictwa Przemysłowego specjalizuje się, jako jedyna krajowa placówka muzealna, w gromadzeniu wzornictwa obcego. Kolekcja jest na etapie tworzenia a myślą przewodnią jest uwypuklenie kontrastu między wzornictwem Północy Europy (kraje skandynawskie) a wzornictwem Południa (głównie Włoch). Zbiory liczą obecnie 760 obiektów.

Dział Reklamy i Komunikacji Wizualnej w chwili obecnej gromadzi głównie najciekawsze obiekty z dorocznych ogólnopolskich przeglądów kalendarzy "Vidical" w Wilanowie.

Zbiory plakatu i designu nie są prezentowane na ekspozycji stałej.

W ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, zostały zakupione prace Jana Młodożeńca.
Zakup dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o projekcie tutaj